Spawalnictwo
Źródła ciepła stosowane w procesie spawania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Spawanie polega na miejscowym stapianiu krawędzi dwóch materiałów za pomocą źródła energii. Źródłem takim może być

 1. -łuk elektryczny,
 2. - plazma niskotemperaturowa,
 3. - tarcie mechaniczne,
 4. - płomień gazowy,
 5. - rezystancja metali lub żużla,
 6. - pole elektromagnetyczne,
 7. - wiązka promieniowania lasera,
 8. - strumień elektronów,
 9. - skoncentrowana wiązka światła czy też
 10. - videos porno gay energia redukcji chemicznej (spawanie termitowe).

Każde z owych źródeł charakteryzuje się indywidualnym charakterem energii przetwarzanej w ciepło ( rodzaj energii na wejściu), posiada swoje własne parametry charakteryzujące proces, własne właściwości i ograniczenia. Posiadają różną koncentracje energii liniowej i różną sprawnością. Uzyskujemy przez to różne wartości temperatury, prędkości spawania, odkształcenia, a idąc dalej różne zastosowanie.

 

Poprawiony: toon porn środa, 07 września 2011 22:25
Więcej…
 
Kontrola adult anime połączeń spawanych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 lutego 2011 00:12

Kontrola połączeń spawanych

Konstrukcje Cumshots spawane w czasie swej pracy przenoszą obciążenia stałe lub zmienne i są narażone na różne uszkodzenia złączy spawanych. Z tego względy złącza spawane podlegają odpowiedniej kontroli, bez której nie mogą być dopuszczone do użytku. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji nośnych, jak suwnice, mosty, dźwigi i inne ważniejsze urządzenia maszynowe spawane. Odbiór połączeń spawanych powinien być przeprowadzony przez Zakładową Kontrolę Techniczną albo przez rzeczoznawców Okręgowego Dozoru Technicznego lub inne instytucje.

Kontrola połączeń spawanych obejmuje badania

 1. Nieniszczące

 2. Niszczące

 

Poprawiony: piątek, 23 września 2011 22:58
Więcej…
 
Lutowanie PDF Drukuj Email

Lutowanie jest procesem technologicznym polegającym na łączeniu części metalowych za pomocą specjalnych naked celebrities stopów, zwanych luta­mi, które mają niższą od lutowa­nych metali temperaturę topnienia. Rozróżniamy dwa rodzaje lutowania:

 1. miękkie - temperatura best mobile porn topnienia lutu do 450ºC

 2. twarde - naked celebrities temperatura topnienia lutu powyżej 450ºC.

Zjawisko celebrity porn spajania, zachodzące między nagrzanym metalem lutowanym a stopionym spoiwem, polega na ścisłym przylega­niu ciekłego lutu do oczyszczonej powierzchni łączonych metali – adhezja. Cząsteczki ciekłego lutu przenikają w głąb łączonych metali wskutek dyfuzji. Proces ten jest związany z siłą przyciągania między atomami ciekłego lutu a atomami lutowanego metalu. Siła przyciągania atomów metalu lutowa­nego musi być większa niż siła stopionego lutu, aby lut dobrze pokrywał (zwilżał) materiał lutowany.

Więcej…
 
Wady spoin powstające przy spawaniu PDF Drukuj Email

1. Wiadomości ogólne

W technice spawalniczej rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wad spawania, a mianowicie:

 

 • wady zewnętrze
 • wady wewnętrzne

 

Wszystkie wady spawania, zewnętrzne i wewnętrzne, powstające w spoinach lub złączach spawanych, są spowodowane wadliwym wykonywaniem spoin i mogą pro­wadzić do awarii połączeń spawanych. Klasyfikacja wad spa­walniczych oraz nazwy i określenia techniczne wad podaje norma PN-75/M-69703.

 

Więcej…
 
Rodzaje hottest celebrities spoin i ich oznaczenie PDF Drukuj Email

 

 

geometria spoiny

 

 

Rodzaje spoin i ich oznaczenie

 

W zależności od przeznaczenia połączeń spawanych rozróżnia się następujące rodzaje spoin:

- nośne – przenoszące duże obciążenie

- szczelne – zapewniające szczelność połączenia

- złączne – stosowane do łączenia elementów konstrukcyjnych nieznacznie obciążonych

Ze względu na kształt spoin oraz ich położenie w stosunku do łączących części rozróżnia się spoiny czołowe i pachwinowe oraz gay cocks rzadziej stosowane: otworowe, punktowe i brzeżne

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z celebrity porn 2
©2010 stilpunkt